Projekt edukacyjny

 Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
* wybranie tematu projektu
* określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji
* wykonanie zaplanowanych działań
* publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

Zadania opiekuna projektu
* Wybranie zakresu tematycznego projektu.
* Wprowadzenie uczniów w tematykę projektu.
* Przygotowanie uczniów do samodzielnej pracy nad rozwiązaniem problemu.
* Dokonanie podziału uczniów na zespoły.
* Ustalenie z uczniami rozwiązywanego przez projekt problemu i celów projektu.
* Sprawowanie w ciągu roku szkolnego opieki nad uczniami realizującymi projekt.
* Monitorowanie realizacji projektów przez uczniów.
* Wspomaganie uczniów realizujących projekt w czasie konsultacji.
* Ocenianie kształtujące uczniów realizujących projekt.

Wybór tematu projektu edukacyjnego
* Temat i problem powinny zostać określony wspólnie przez uczniów i nauczyciela. * Problem może mieć charakterotwartego pytania(w projektach badawczych)lub odnosić się do konkretnego działania(w projektach zadaniowych). *Może to być problem ważny dla społeczności lokalnej(projekt społeczny) lub związanyz metodami wybranego zagadnienia, ze sposobami uczenia innych (projekt wzajemnego nauczania) czy informowania lub przekonywania innych (projekt medialny).

Cele i plan działań.
* Uczniowie określającele poznawcze i cele praktyczne projektu.
* Uczniowie odpowiadają na pytania: Czego chcemy się dowiedzieć? Co chcemy osiągnąć?
* Uczniowie planują działania i zadania: określają czas ich realizacji, osoby odpowiedzialne za ich wykonanie a także formę i termin prezentacji końcowej.
* Stworzenie takiego harmonogramu ułatwiakarta projektu.

Działanie.

* Uczniowie wykonują zadania zapisane w harmonogramie, prowadzą dokumentację swojego projektu (karta projektu, karta działania, film, blog, teczka itp.)
* Podczas konsultacji nauczyciel udziela uczniominformacji, motywujedo działania,sprawdza, jak udało im się zrealizować zaplanowane zadania,pomagaradzić sobie z trudnościami,zachęca do samooceny: Co i jak zrobili do tej pory? Co stanowiło dla nich trudność i jak ją pokonywali? Czego się nauczyli?

Publiczna prezentacja

* Uczniowie pokazują, co zrobili oraz czego się nauczyli.
* Wykorzystują konkretne
„produkty” projektu: eksponaty, mapy i wykresy, portfolia, filmy czy prezentacje multimedialne.
* Częścią prezentacji może być publikacja
„w sieci”: prezentacje, teksty, galeria zdjęć, strony internetowe.

Podstawa Prawna:Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.);

Załączniki: Załącznik nr 1 -Karta projektu,

Kalendarz wydarzeń

lipiec 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kontakt z nami

Szkoła Podstawowa nr 10
im. Jana Brzechwy

 

    ul. Batorego 29
    84-230 Rumia
    tel. (058)6710140

Numer NIP 5882367750

Strona Szkoły Podstawowej nr 10

ul. Górnicza 19

tel./fax 58 671 31 62

 

e-mail szkoły:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

e-mail witryny:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

filmy

IIc

My na mapie

mapa