Olimpiadaang  Organizatorem konkursu jest zespół nauczycieli języka angielskiego Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły w Rumi

   Głównym celem konkursu jest docenienie wartości znajomości gramatyki i słownictwa języka angielskiego. Uczestnictwo w konkursie ma za zadanie utrwalenie nawyku prawidłowego konstruowania zdań w wypowiedziach ustnych i pisemnych.

 Warunki udziału

   W konkursie mogą uczestniczyć tylko uczniowie Gimnazjum nr 4 w Rumi zakwalifikowani przez zespół nauczycieli języka angielskiego.   
 

 

Organizacja i przebieg konkursu

   Termin konkursu ustala się na drugą połowę maja lub pierwszą połowę czerwca każdego roku szkolnego, a informację, co do  dnia i godziny rozpoczęcia konkursu przekazują nauczyciele języka angielskiego.

 Konkurs ma charakter etapowy:

 Etap I

 Sprawdzian pisemny ze słownictwa i  gramatyki języka angielskiego w formie testu wielokrotnego wyboru. Test językowy oraz szczegółowe kryteria jego oceny przygotowuje komisja złożona z nauczycieli języka angielskiego Czas trwania testu 45  minut. Test jest opracowany w oparciu o materiał gramatyczny realizowany w gimnazjum zgodnie z podstawą programową. Zakres testu obejmuje następujące zagadnienia gramatyczne: rzeczowniki (policzalne i niepoliczalne; liczba mnoga regularna i nieregularna), przedimek (określony, nieokreślony, zerowy), przymiotniki (stopniowanie regularne i nieregularne), przysłówki, zaimki, liczebniki, przyimki, spójniki oraz czasy gramatyczne, strona bierna, mowa zależna, zdania warunkowe, konstrukcje: I wish, had better, would rather, have something done, konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne, czasowniki modalne, czasowniki złożone ( Phrasal Verbs), słowotwórstwo. Do etapu II przechodzą uczniowie, których prace znalazły się na liście dziesięciu najwyżej ocenionych (decyduje liczba punktów).

 Etap II

Wypowiedź pisemna na podany temat. Forma wypowiedzi może być narzucona przez organizatorów. Uczestnicy automatycznie przechodzą do etapu III.

Etap III

Wypowiedź ustna na jeden z wylosowanych tematów. Tematy zostają opublikowane pięć roboczych dni przed terminem III etapu konkursu.

Uprawnienia zwycięzców konkursu

Laureaci olimpiady (trzy pierwsze miejsca) otrzymują ocenę celującą z języka angielskiego na koniec roku szkolnego oraz nagrody i dyplomy. Pozostali uczestnicy dyplomy i drobne upominki.

Postanowienia końcowe

   Uroczyste ogłoszenie wyników odbywa się w ciągi 5 dni od zakończenia konkursu..

   Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany warunków i terminów konkursu, a o ewentualnych zmianach uczniowie zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

Kalendarz wydarzeń

lipiec 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kontakt z nami

Szkoła Podstawowa nr 10
im. Jana Brzechwy

 

    ul. Batorego 29
    84-230 Rumia
    tel. (058)6710140

Numer NIP 5882367750

Strona Szkoły Podstawowej nr 10

ul. Górnicza 19

tel./fax 58 671 31 62

 

e-mail szkoły:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

e-mail witryny:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

filmy

IIc

My na mapie

mapa