Historia Gimnazjum nr 4 w Rumi


1964 rok - siedmioklasowa Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Obrońców Wybrzeża rozpoczęła swoją działalność pod kierownictwem Pana Romana Markowicza, zaś funkcję społecznego zastępcy szkoły pełnił, wybrany na Radzie Pedagogicznej,
Pan Henryk Radomski.
1965 rok - przybywa szkole kolejny oddział - pierwszy w historii szkolnictwa polskiego, tak więc powstaje PODSTAWOWA klasa ÓSMA.
1970 rok - 2 września koło ZboWiD-u w Rumi ufundowało sztandar, który został przekazany szkole na stadionie miejskim w obecności mieszkańców miasta, młodzieży i przedstawicieli rumskich zakładów pracy. Zebrana młodzież, na nowy sztandar, złożyła ślubowanie wierności Ojczyźnie i obronie pokoju. - 6 lutego kierownik szkoły Pan Stanisław Brzoskowski odchodzi na stanowisko podinspektora do Wydziału Oświaty P.P.R.h. w Wejherowie.
1972 rok - 1 września powstaje pierwsza w mieście KLASA PRZEDSZKOLNA.
1974 rok - 2 września uroczyście otwiera rok szkolny dyrektor szkoły Pan Henryk Radomski.
1989 rok - 24 maja obchodziliśmy 25 "urodziny" naszej szkoły otrzymując prezent w postaci sztandaru. Swoją obecnością zaszczyciły nas władze oświatowe i miejskie.
1990 rok - 3 września uroczyście otwiera rok szkolny dyrektor szkoły Pani Jolanta Dziewa. Nauczanie religii odbywa się w szkole.
1991 rok - 2 października rozpoczęło swoją działalność Szkolne Koło Turystyczno - Krajoznawcze nr 25 pod opieką Pani Marii Tomczyk - Kaszuby i Pana Tomasza Pawlikowskiego.
1994 rok - powołana zostaje Filia szkoły przy ulicy Górniczej 19 pod kierownictwem Pani Mirosławy Grzymkowskiej. - 24 września zorganizowano pierwszy Rajd Ścieżkami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
1995 rok - 26 maja obchodziliśmy 30 - lecie istnienia naszej szkoły! w tym dniu odbyła się kulminacja uroczystych obchodów tej rocznicy. 1995 rok - 1 września pełnienie obowiązków dyrektora szkoły podejmuje Pani Irena Bonda, na czas wyłonienia dyrektora z Konkursu.
1996 rok - 2 września uroczyście otwiera rok szkolny dyrektor szkoły Pani Danuta Sosnowska.
1999 rok - 1 września zostaje powołany Zespół Szkół Nr 3 - dyrektor Pani Danuta Sosnowska.
2000 rok - 1 września Zespół przyjmuje numer 4.
2001 rok - 3 września rozpoczyna działalność Gimnazjum Nr 4, którego dyrektorem jest Pani Danuta Sosnowska.
2005 rok - 2 września rozpoczyna funkcjonowanie pierwsza klasa integracyjna, której wychowawcą jest Pani Joanna Loch.
2006 rok - 18 maja Gimnazjum Nr 4 otrzymuje imię Karola Wojtyły, pełna nazwa to GIMNAZJUM NR 4 im. KAROLA WOJTYŁY.
2006 rok - 4 września uroczyście otwiera rok szklony dyrektor szkoły Pani Joanna Kwiecińska - Szulc.